Olivensanger, fugleart i sangerfamilien. Ligner gulsanger, men er litt større (15 cm lang), og brungrå på oversiden. Har tilhold i krattrik løvskog og spesielt i olivenlunder. Hekker på Balkan og i Midtøsten og overvintrer i Øst-Afrika. Ikke påtruffet her i landet (per 2005).