Oksidimetri, titreranalyser som utføres ved hjelp av et oksidasjonsmiddel. De mest brukte oksidasjonsmidlene er kaliumpermanganat, KMnO4, kaliumbromat, KBrO3, ceriumsulfat, Ce(SO4)2·4H2O, og kaliumdikromat, K2Cr2O7. Se også jodometri.