Oklokrati, betyr pøbelvelde, at pøblene har makten.