Pøbel, i eldre tid brukt om folkets store masse; om lavest stående del, særlig av en større bys befolkning; nå om berme; rå, udannet person.