None, niende trinn i en diatonisk skala; intervall som omfatter oktav pluss sekund.