Nitrosoforbindelser, organisk-kjemiske forbindelser som inneholder den enverdige atomgruppen –N=O bundet til et karbonatom eller nitrogenatom, f.eks. nitrosobenzen, C6H5NO. Forbindelser hvor gruppen er bundet direkte til et oksygenatom, f.eks. i salpetersyrling, HONO, og koordinasjonsforbindelser som inneholder gruppen NO som ligand, regnes ikke til nitrosoforbindelsene.