Nitrogen-narkose er en rusvirkning, og i verste fall tap av bevisstheten, som kan oppstå ved dykking til store dyp. Det skyldes nitrogenet i luften som løses i blodet ved høyt trykk. For å unngå nitrogen-narkose må man bruke en pustegass som inneholder lite nitrogen. Se også dykkersyke.