Fysiologi

Fysiologi, læren om hvordan levende organismer og deres organer og celler fungerer. Fysiologien søker for eksempel å forklare hvordan funksjoner som respirasjon, blodsirkulasjon, bevegelse, ernæring, vekst og forplantning foregår og reguleres. Fysiologi er en eksakt naturvitenskap, med nær forbindelse til blant annet fysikk og kjemi. Fysiologi er også en av de forskningsgrenene som danner fundamentet for moderne medisin. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Åshild Odden Miland

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 157 artikler: