Nattarbeid er arbeid som utføres om natten, etter arbeidsmiljøloven § 10-11 definert som mellom klokken 21.00 og klokken 06.00.

Arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte ved virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig fastsette et annet tidsrom på minst åtte timer som omfatter tiden mellom klokken 00.00 og klokken 06.00. Etter en endring som trådte i kraft 1. juli 2017 kan arbeidsgiver og arbeidstaker inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker på eget initiativ kan utføre arbeid mellom klokken 21.00 og klokken 23.00 uten at dette regnes som nattarbeid. Arbeid på to skift som legges mellom klokken 06.00 og klokken 00.00 regnes heller ikke som nattarbeid.

Hovedregel: Nattarbeid er ikke tillatt

Lovens utgangspunkt er at nattarbeid ikke er tillatt «med mindre arbeidets art gjør det nødvendig». Arbeidsgiver skal drøfte nødvendigheten av nattarbeid med arbeidstakers tillitsvalgte før nattarbeid iverksettes. Det ligger videre en begrensning i at den alminnelige arbeidstid for en arbeidstaker som jevnlig arbeider mer enn tre timer om natten, gjennomsnittlig ikke skal overstige åtte timer i løpet av en periode på 24 timer. Gjennomsnittsberegningen skal skje over fire uker (§ 10-11 (6)). Men dersom arbeidet innebærer en særlig risiko eller betydelige fysiske eller psykiske belastninger, skal arbeidstiden for arbeidstaker som arbeider mer enn tre timer om natten, ikke overstige åtte timer i løpet av 24 timer (§ 10-11 (7)).

Arbeidstaker som i hovedsak utfører arbeid om natten, skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse, og deretter med jevne mellomrom (§ 10-11 (7)). Siktemålet er å etablere en ordning som gir en rimelig mulighet for å forhindre at arbeidstakerne påføres helseskader.

Særregler for virksomheter bundet av tariffavtale

Er arbeidsgivers virksomhet bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og tillitsvalgte skriftlig fastsette et annet tidsrom for hva som skal være nattarbeid, likevel slik at tiden mellom klokken 00.00 og klokken 06.00 alltid skal være nattarbeid. I slike tilfeller kan arbeidsgiver og tillitsvalgte også inngå skriftlig avtale om nattarbeid dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette, og det kan da også avtales fravik fra begrensningene etter §§ 10-11 (4). I så fall skal arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, dersom dette ikke er mulig, annet passende vern (§ 10-11 (9)).

Nattarbeid for barn og ungdom

Nattarbeid er som utgangspunkt ikke tillatt for barn og ungdom. Barn som er under 15 år, eller er opplæringspliktige, skal ikke arbeide mellom klokken 20.00 og klokken 06.00 (§ 11-3 (1)).

Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er opplæringspliktige, skal ha en arbeidsfri periode på minst åtte timer som omfatter tiden mellom 23.00 og 06.00. I denne sammenheng er tiden mellom 21.00 og 23.00 ansett som nattarbeid, som ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig, eller det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid. Det er gjort unntak for arbeid som må utføres for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom, og som skyldes naturhendelser, ulykker med videre. I slike tilfeller må det være «strengt nødvendig» å nytte vedkommende ungdom i arbeidet (§ 11-3 (2) og (3)).

Det følger av arbeidsmiljølovens § 11-3 at barn under 15 år ikke skal arbeide mellom 20.00 og 06.00. Ungdom over 15 år som ikke er opplæringspliktige, kan utføre nærmere angitt arbeid på sen kveldstid. Dette gjelder kulturelt, kunstnerisk eller sportslig arbeid som kan utføres frem til 23.00, arbeid på lærekontrakt i virksomheter innen hotell- og restaurantnæringen frem til 24.00 når det er nødvendig for betjening av gjester, og arbeid med salg eller ombæring av aviser fra 04.00. Dette gjelder også for rengjøringsarbeid fram til 24.00, når arbeidet ikke kan drives uten at annet arbeid på arbeidsstedet avbrytes, og som på grunn av driftstiden på arbeidsstedet må utføres om natten. Videre gjelder det adgang til arbeid på to skift i ikke-industriell virksomhet mellom 06.00 og 24.00, men dette omfatter ikke bygg- og anleggsvirksomhet og transportvirksomhet. Dessuten kan lett vakthold og portnerarbeid utføres mellom 06.00 og 24.00. Lett arbeid kan også utføres mellom 06.00 og 24.00 i virksomhet for syke- og pleiehjelp, samt i internat som er knyttet til internatskoler, barnehjem, barnehager og lignende. Tilsvarende kan lett arbeid utføres ved sykehus eller lignende institusjoner frem til 06.00 av elever i hjelpepleie og elever, lærlinger og lærekandidater i omsorgsarbeiderfaget innen videregående opplæring, men det er et vilkår at arbeidet inngår som ledd i den praktiske opplæringen i henhold til læreplanen.

Det er i alle disse tilfeller et vilkår at arbeidet ikke er til skade for vedkommende ungdoms sikkerhet, helse eller utvikling.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg