Nattarbeid er etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 12 § 10-11 arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 06.00. Arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte ved virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig fastsette et annet tidsrom på minst åtte timer som omfatter tiden mellom kl. 00.00 og kl. 06.00. Etter en endring som trådte i kraft 1. juli 2017 kan arbeidsgiver og arbeidstaker inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker, på eget initiativ, kan utføre arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 23.00 uten at dette regnes som nattarbeid. Arbeid på to skift som legges mellom kl. 06.00 og kl. 00.00 regnes heller ikke som nattarbeid.

Lovens utgangspunkt er at nattarbeid ikke er tillatt «med mindre arbeidets art gjør det nødvendig». Arbeidsgiver skal drøfte nødvendigheten av nattarbeid med arbeidstakers tillitsvalgte før nattarbeid iverksettes. Det ligger videre en begrensning i at den alminnelige arbeidstid for en arbeidstaker som jevnlig arbeider mer enn tre timer om natten, gjennomsnittlig ikke skal overstige åtte timer i løpet av en periode på 24 timer. Gjennomsnittsberegningen skal skje over fire uker (§ 10-11 (6)). Men dersom arbeidet innebærer en særlig risiko eller betydelige fysiske eller psykiske belastninger, skal arbeidstiden for arbeidstaker som arbeider mer enn tre timer om natten, ikke overstige åtte timer i løpet av 24 timer (§ 10-11 (7)).

Arbeidstaker som i hovedsak utfører arbeid om natten, skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse, og deretter med jevne mellomrom (§ 10-11 (7)). Siktemålet er å etablere en ordning som gir en rimelig mulighet for å forhindre at arbeidstakerne påføres helseskader.

Er arbeidsgivers virksomhet bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og tillitsvalgte skriftlig fastsette et annet tidsrom for hva som skal være nattarbeid, likevel slik at tiden mellom kl. 00.00 og kl. 06.00 alltid skal være nattarbeid. I slike tilfeller kan arbeidsgiver og tillitsvalgte også inngå skriftlig avtale om nattarbeid dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette, og det kan da også avtales fravik fra begrensningene etter §§ 10-11 (4). I så fall skal arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, dersom dette ikke er mulig, annet passende vern (§ 10-11 (9)).

Nattarbeid er som utgangspunkt ikke tillatt for barn og ungdom. Barn som er under 15 år, eller er skolepliktige, skal ikke arbeide mellom kl. 20.00 og kl. 06.00 (§ 11-3 (1)).

Ungdom som er mellom 15 og 18 år, og som ikke er skolepliktige, skal ha en arbeidsfri periode på minst åtte timer som omfatter tiden mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. I denne sammenheng er tiden mellom kl. 21.00 og kl. 23.00 ansett som nattarbeid, som ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig, eller det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid. Det er gjort unntak for arbeid som må utføres for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom, og som skyldes naturhendelser, ulykker med videre. I slike tilfeller må det være «strengt nødvendig» å nytte vedkommende ungdom i arbeidet (§ 11-3 (2) og (3)).

Det følger av arbeidsmiljølovens § 11-3 at barn under 15 år ikke skal arbeide mellom kl. 20.00 og kl. 06.00. Ungdom over 15 år som ikke er skolepliktige, kan utføre nærmere angitt arbeid på sen kveldstid. Dette gjelder kulturelt, kunstnerisk eller sportslig arbeid som kan utføres frem til kl. 23.00, arbeid på lærekontrakt i virksomheter innen hotell- og restaurantnæringen frem til kl. 24.00 når det er nødvendig for betjening av gjester, og arbeid med salg eller ombæring av aviser fra kl. 04.00. Dette gjelder også for rengjøringsarbeid fram til kl. 24.00, når arbeidet ikke kan drives uten at annet arbeid på arbeidsstedet avbrytes, og som på grunn av driftstiden på arbeidsstedet må utføres om natten. Videre gjelder det adgang til arbeid på to skift i ikke-industriell virksomhet mellom kl. 06.00 og kl. 24.00, men dette omfatter ikke bygg- og anleggsvirksomhet og transportvirksomhet. Dessuten kan lett vakthold og portnerarbeid utføres mellom kl. 06.00 og kl. 24.00. Lett arbeid kan også utføres mellom kl. 06.00 og kl. 24.00 i virksomhet for syke- og pleiehjelp, samt i internat som er knyttet til internatskoler, barnehjem, barnehager og lignende. Tilsvarende kan lett arbeid utføres ved sykehus eller lignende institusjoner frem til kl. 06.00 av elever i hjelpepleie og elever, lærlinger og lærekandidater i omsorgsarbeiderfaget innen videregående opplæring, men det er et vilkår at arbeidet inngår som ledd i den praktiske opplæringen i henhold til læreplan.

Det er i alle disse tilfeller et vilkår at arbeidet ikke er til skade for vedkommende ungdoms sikkerhet, helse eller utvikling.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.