Skiftarbeid, arbeid som utføres ved at det ene arbeidslag avløser det andre. Det kan være lagt opp med to eller tre skift i døgnet (døgnkontinuerlig skift), og kan også gå hele uken rundt (helkontinuerlig skiftarbeid).