Naftolfargestoffer, en gruppe azofargestoffer som man får ved å behandle α- og β-naftol eller deres sulfonsyrer med forskjellige diazoniumforbindelser. Av naftolfargestoffer kan særlig nevnes α-naftoloransje eller oransje I, β-naftoloransje eller oransje II, ekterødt, ponceau og bordeaux.