Naftoler, hydroksiderivater av naftalen; de svarer til fenolene blant benzenderivatene, reagerer som disse surt og danner salter med baser. De to enkleste og viktigste kalles 1-naftol og 2-naftol (α- og β-naftol) og har formelen C10H7OH. Forskjellen mellom dem består i at hydroksylgruppen inntar forskjellige plasser i molekylet. Fremstilles ved behandling av naftalen med svovelsyre og deretter med natriumhydroksid. Hvite, krystallinske stoffer som mørkner noe med tiden. 1-naftol har smeltepunkt 96 °C og 2-naftol 122 °C. Naftoler er viktige utgangsstoffer for fremstilling av fargestoffer (se azofargestoffer), luktstoffer, insekticider, farmasøytiske stoffer m.m.