Næringsmiddelkandidat, person som har mastergrad i matvitenskap fra Universitetet for miljø- og biovitenskap. Studiet omfatter fag i tilknytning til produksjon og behandling av næringsmidler, som naturfag, kjemi, mikrobiologi, biokjemi, teknologi og økonomi. Næringsmiddelkandidater arbeider i næringsmiddelindustrien, laboratorier, i undervisnings-, konsulent- og veiledningsvirksomhet, offentlige institusjoner.