Mundari, folkegruppe i India, i det sørlige Bihar. Språket, som tales av noe over 1 mill. mennesker, tilhører språkgruppen munda og er nært beslektet med santali. De litterære tradisjoner er først og fremst muntlige. Tradisjonell hovednæring er jordbruk.