Munda, språkgruppe som består av ca. 15 enkeltspråk som tales av over 8 mill. i de østlige deler av det sentrale India, særlig i delstatene Orissa, Bihar og Madhya Pradesh. Viktigst er santali (ca. 6 mill.), mundari og ho. Mundaspråkene har et rikt utviklet grammatisk formsystem. De er helt ubeslektet med dravidiske språk, men hører sammen med mon-khmer-språkene i en større austroasiatisk språkgruppe. Det har også vært hevdet at enkelte tibeto-burmanske språk på sørsiden av Himalaya inneholder et mundasubstrat. Munda er stadig blitt trengt tilbake av indoarisk og dravidisk.