Mordviner, folk i Russland, tradisjonelt bosatt ved midtre Volga, mellom elvene Moskva og Oka. De teller anslagsvis noe over 1 mill., hvorav ca. 320 000 bor i republikken Mordovia, men antallet mordvinsk-talende ble i 1999 oppgitt til 740 000. Språket tilhører de finsk-ugriske og ble etter revolusjonen 1917 utviklet til litteraturspråk (kyrillisk skrift). Dialektene faller i to hovedgrupper, erza og moksja. Jordbruk er tradisjonell hovednæring, og mordvinerne er fra gammelt av kjent som birøktere.