Moskva-kanalen, til 1947 Moskva–Volga-kanalen, Russland, 128 km lang kanal fra Moskva nordover til Ivankovo ved øvre Volga, bygd 1932–37. Gav Moskva kanalforbindelse med St. Petersburg og Finskebukta, Kvitsjøen, Kaspiske hav og etter åpningen av Volga–Don-kanalen også med Asovhavet og Svartehavet. Den er 5,5 m dyp, har 11 sluser og passerer 7 sjøer og vannreservoarer som forsyner Moskva med vann. Stor gods- og lystbåttrafikk.