Bestemmelse av offentlig myndighet som gir en større gruppe av skyldnere utsettelse med å betale deres fordringshavere, særlig i ekstraordinære situasjoner, som etter et krigsutbrudd, en pengekrise el.l. Slikt moratorium forutsetter hjemmel i lov, jf. Grunnlovens § 95. Som eksempel kan nevnes lov av 18. august 1914, som etter utbruddet av den første verdenskrig innrømmet en måneds utsettelse med betalingen av pengefordringer, forfalt mellom 18. august og 6. september.