Rotasjonsbord, sirkelformet del av boredekket som kan roteres. Ved konvensjonell boreteknikk overføres rotasjon fra rotasjonsbordet til borestrengen under boring.