Minstrel, i middelalderen profesjonell spillemann eller sanger, opprinnelig omvandrende, etter hvert gjerne tilknyttet fyrste- og adelshoffene. Fra 1300-tallet organiserte minstrelene seg i laug.