kollisjon

Fra 1. utgave av Aschehougs leksikon (1906–13).

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Kollisjon, sammenstøt, brukes mest om ting som er i bevegelse, men man taler også ofte om kollisjon når skip, kjøretøyer eller lignende støter sammen med fastsittende ting.

Faktaboks

Uttale
kollisjˈon
Etymologi

av kon- 'sammen' og latin laedere 'skade'

Ansvar for skade ved kollisjon vil etter alminnelige erstatningsregler påhvile den som har voldt skaden ved forsett eller uaktsomhet. Er det skyld på begge sider, blir spørsmålet om erstatning skal ytes og i tilfelle i hvilket omfang, avgjort under hensyn til de begåtte feil og deres innflytelse på skaden (skadeserstatningsloven § 5–1).

Bilkollisjon

Om bilkollisjon fastsetter bilansvarslovens § 8 at skade som er voldt ved kollisjon mellom motorvogner eller mellom motorvogn og skinnegangsvogn bare omfattes av trafikkforsikringen når skaden skyldes at eieren, brukeren eller noen som var med i motorvognen, opptrådte uforsvarlig, eller at vognen ikke var i orden eller sviktet, eller at vognen ble kjørt, parkert eller behandlet i strid med gjeldende trafikkregler. Foreligger det slike forhold på begge sider, avgjøres erstatningsspørsmålet under hensyn til den fra hver side utviste skyld og forholdene for øvrig.

Skade på personer dekkes ellers av trafikkforsikringen til den motorvogn skadelidte var passasjer i eller fører av.

Luftfartøyskollisjon

De alminnelige erstatningsregler, det vil si kravet om at det må være utvist uaktsomhet fra skadevolders side, kommer til anvendelse når det ved kollisjon mellom luftfartøyer oppstår skade på fartøyene eller på personer eller ting som befordres med disse. Derimot vil det som regel bli solidarisk ansvar, uten hensyn til skyld, hvis det ved kollisjon voldes skade på person eller ting utenfor fartøyet (lov om luftfart § 11-1).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg