Markforsøk, plantedyrkingsforsøk for bl.a. å finne best mulig dyrkingsmetodikk for kulturplanter, hvordan de skal gjødsles, beskyttes mot angrep av sopp og insekter, utprøving av sortsmateriale m.m. Vekstvilkårene i markforsøk er så naturlige som mulig, og forsøkene utføres ofte i samarbeid mellom forskningsstasjonene og praktisk jordbruk.