Israels brød under den 40-årige ørkenvandringen, er omtalt i 2 Mos 16,1–25 og 4 Mos 11,6–9. Enkelte mener at Bibelens manna kan ha vært mannalav, som sammen med nærstående arter brukes som mat i Orienten. Det kan også ha vært den søtaktige saften som kommer fra manna-tamarisken, Tamarix mannifera, etter stikk av mannaskjoldlus, eller de søttsmakende ekskrementene fra disse skjoldlusene. Navnet brukes ellers om fruktene av uekte johannesbrødtre, Cassiafistula , og den søttsmakende, størknede saften av manna-ask, Fraxinus ornus, som hører hjemme i Sør-Europa og Orienten og som plantes langs kysten i Norge. Saften blir til krystallinske, gulhvite klumper i luften.