Mannaskjoldlus, insektarter i overfamilien skjoldlus. De finnes i Midtøsten og omfatter to arter, Trabutina mannipara i fjellene og Najacoccus serpentinus i lavlandet. Insektene suger på planter, særlig Tamarix mannifera, som skiller ut en sukkerholdig væske, honningdugg, som tørker inn til manna.