Cassia, planteslekt i erteblomstfamilien, tropiske nytteplanter og prydplanter. ca. 100 arter i tropiske og subtropiske strøk. Uekte johannesbrødtre, C. fistula, plantes som prydtre overalt i tropene; det har spiselige belger som er tommetykke og 60 cm lange. Frøene av denne og flere andre Cassia-arter driver av og til med Golfstrømmen til vestkysten av Norge. Av C. orientalis og C. sophora fremstilles kaffesurrogater. Avføringsmedisin fås av C. angustifolia. Denne og C. senna er også ellers viktige medisinplanter, se sennesblad og sennesbelger.