Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn er en norsk lov som hjemler adgang for kommuner til å regulere bruken av utleide elektriske sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.

Faktaboks

Fullt navn
lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn
Kortnavn
lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn
Vedtatt
18.06.2021
Trådt i kraft
18.06.2021
Lovdata-ID
NL/lov/2021-06-18-139

Bakgrunnen for at loven ble vedtatt i 2021 var at det i løpet av få år ble ble veldig mange elsparkesykler til leie på offentlig grunn i flere kommuner, som medførte utfordringer for fremkommeligheten for andre trafikanter, blant annet personer med ulike funksjonsnedsettelser. Dette gjaldt blant annet i forbindelse med parkering av elsparkesyklene. Det var derfor behov for å gi kommuner hjemmel til å regulere slik utleie.

Lovens innhold

Loven skal legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn bidrar til fremkommelige og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige løsninger og godt miljø og lokalmiljø. Bestemmelsene i loven gjelder også for elsykler.

Ifølge loven kan kommuner gi forskrifter om bruk av offentlig grunn for utleie av elsparkesykler og elsykler. En slik forskrift kan blant annet ha bestemmelser om hvor elsparkesykler og elsykler kan parkeres, områder med begrensninger i hastighet eller forbud mot bruk og når utleie kan skje. Kommuner kan også gi forskrift om at utleie på offentlig grunn bare kan skje med tillatelse fra kommunen, og gi forskrift om gebyr for å dekke kommunens utgifter i forbindelse med utleievirksomheten.

Historikk

Bakgrunnen for loven var at utstrakt utleie av elektriske sparkesykler har blitt en utfordring for fremkommelighet og sikkerhet for brukere og andre trafikanter knyttet til bruk og parkering av sparkesyklene, særlig i større byer. Blant annet har Blindeforbundet påpekt vanskeligheter for personer med funksjonsnedsettelse ved passering av elektriske sparkesykler som er etterlatt på fortau, i parker osv. Bruk av elektriske sparkesykler har ført til personskader, til dels alvorlige, i form av blant annet hodeskader og beinbrudd, både hos brukere og andre trafikanter. Det har forekommet at fører av elektrisk sparkesykkel har omkommet i ulykke. Mange skader finner sted på natten, under kjøring i beruset tilstand. Det gjelder pr. oktober 2023 ingen promillegrense ved bruk av elektrisk sparkesykkel, og det er ikke noe påbud om hjelm. Det hadde også oppstått uklarhet om hvorvidt kommunene kunne bruke den kommunale råderetten til å regulere bruken av egne arealer til utleie av små elektriske kjøretøy.

Under behandlingen av loven i Stortinget ble det bedt om at regjeringen sørger for en evaluering av loven når man har fått erfaringer med den i praksis. Det kan i forbindelse med dette bli aktuelt blant annet med bestemmelser om erstatningsansvar for skade voldt ved bruk av små elektriske kjøretøy.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg