Likner flekket fløyfisk. Skilles fra denne på en trespisset pigg på gjellelokket. Både vanlig og flekket fløyfisk har en firespisset pigg på gjellelokket. Hannene blir opptil 1 cm, hunnene 8 cm. Utbredt fra Middelhavet til Vest-Norge. Forekommer fra fjæra ned til ca. 40 meters dyp. Biologien lite kjent.