Kroppen noe flattrykt fra oversiden og med fire horisontale rekker med runde, svarte flekker i ryggfinnene. Hannen blir opptil 16 cm, hunnen 13 cm. Ubredt fra Middelhavet til Trøndelag og Island. Lever på sand- og mudderbunn fra 70–300 m dyp, der den livnærer seg av virvelløse dyr. Gyter om våren, og både egg og yngel er pelagiske. Beskattes ikke.