Lichenin, lavstivelse, et karbohydrat som finnes i mange lavarter, f.eks. islandslav,Cetraria islandica. Lichenin er beslektet med alminnelig cellulose og overføres ved fullstendig hydrolyse til glukose. I motsetning til cellulose blir lichenin meget lett angrepet av enzymer. Lichenin løses kolloidalt i kokende vann, men er meget lite løselig i kaldt vann.