leik

Leik, når hanner i paringstiden samles i relativt konsentrerte grupper i områder som tilsynelatende ikke inneholder noen ressurser for voksne eller avkom. Her viser hannene seg fram for hunnene, ofte med dansende bevegelser, og hunnene velger fritt sin paringspartner blant hannene. Hannene har ofte små territorier på leiken, og som regel får noen få hanner (gjerne de som har de mest sentrale territoriene) de aller fleste paringene. Ofte slåss også hannene om de beste territoriene på leiken. Leik er best kjent hos fugl (se fugleleik). Hos en del insekter (bl.a. tovinger) samles hannene i en sverm over et landemerke, som for eksempel kan være et enslig tre. Hos pattedyr har enkelte antilopearter (f.eks. vannbukker), dåhjort og hvalross leiker som minner om fuglenes leik.

I leiktiden (jfr. gyting) har mange arter og især hanndyrene en leikdrakt, som forsvinner noen tid etter at leiken er slutt. Leikdrakten varierer sterkt mellom kjønnene og betegnes som sekundære kjønnskarakterer.

Det finnes ulike teorier om hvorfor leik oppstår. Det har vært foreslått at leik oppstår fordi hunner foretrekker denne paringsformen, for eksempel fordi de kan vurdere mange hanner innenfor et begrenset område og/eller fordi det er mindre predasjonsrisiko på leikplassen. En annen teori er at leikplassene oppstår der flere hunners leveområde (home range) overlapper (hotspot-teorien). En tredje teori er at mindreverdige hanner samler seg rundt attraktive hanner fordi disse tiltrekker seg mange hunner (hotshot-teorien).

Leik blir også delvis brukt om paringsakten hos enkelte fisk, padder, frosker og krabber (og delvis om den gytte rognen hos disse). Noen arter av fisk leiker i stim, andre parvis, og de søker som mange av fuglene da ofte til bestemte leikplasser (gyteplasser); også fiskenes leik blir ofte ledsaget av eiendommelige dansebevegelser. Disse artene har imidlertid ofte ikke leik i den forstand som definert over, fordi leikplassen har spesielle ressurser. For eksempel er fiskens gyteplasser typisk valgt fordi de gir gode oppvekstvilkår for egg og larver.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg