Vannbukker, partået klovdyrslekt i oksefamilien. Omfatter 5 arter. De er store antiloper som i utseende og atferd minner noe om hjorter. Vannbukkene har en lang og grov pels. Hannen har 50–90 cm lange horn, som i 3/4 av lengden er ringete. Hornene krummer seg først bakover, deretter forover i en praktfull bue. De lever parvis eller i flokker. Forekommer i steppeskoger, på savanner, elvesletter, som regel nær permanent vann. Utbredt i Afrika. Nevnes kan ellipsevannbukk, kob, letjevannbukk og puku.