Lønnefly, sommerfuglart i familien nattfly. Fremvingene er gråspettet, bakvingene hvite og vingespennet 40–46 mm. Arten er funnet i det sørligste Norge der den flyr i løvskog og parker fra juni til juli. Larvene lever særlig på lønn, eik og kastanje.