Opplæringskontor, organisert samarbeid mellom bedrifter hvor kontoret tegner kontrakter med lærlinger og lærekandidater på vegne av bedriftene. Den enkelte bedrift har fortsatt arbeidsgiveransvaret for lærlingene/lærekandidatene, men lærlingene/lærekandidatene kan utveksles mellom de samarbeidende bedriftene etter en plan. Som det første ble Opplæringskontoret for tømrerfag etablert i Oslo i 1983. Det er anslagsvis 400 kontorer med i alt ca. 19 000 lærlinger og lærekandidater i Norge. Se opplæringsring.