Kysttjønnaks, flerårig art i tjønnaksfamilien. 20–50 cm lang, vannplante med både undervannsblad og flyteblad. Kysttjørnaks er en amfi-atlantisk art som vokser i surt vann enkelte steder på Østlandet og langs kysten fra Østfold til Lofoten.