Tjønnaksfamilien, enfrøbladede, flerårige vann- og sumpplanter, utbredt over hele verden i ferskt og brakt vann. Tvekjønnede blomster som enten er nakne eller med falskt blomsterdekke. Steinfrukt eller nøttaktig frukt. Ca. 160 arter på verdensbasis. I Norge to slekter: tjønnaks, og trådtjønnaks.