Kvartære ammoniumforbindelser, ioniske forbindelser som kan tenkes dannet ved å erstatte alle fire hydrogenatomer i ammoniumionet, NH4+, med forskjellige organiske radikaler (R) som metyl CH3, benzyl C6H5CH2 og cetyl C16H33. Nitrogenatomet kan også være en del av en ring, og har ofte antiseptiske virkninger, som f.eks. det velkjente antiseptikum cetylpyridiniumklorid, De viser også ofte overflateaktive egenskaper. Av den grunn anvendes de som fuktemidler (invertsåper), emulgatorer o.l. Enkelte forbindelser, særlig slike som inneholder to kvartære ammoniumgrupper, har sterke fysiologiske virkninger. Et kjent eksempel er kurarealkaloidet tubokurarin som virker utpreget muskelavslappende.