Ktonisk, jordisk, tilhørende Jorden; brukes særlig om underverdenens guddommer, Hades og Persefone, men også om Demeter som guddom for Jordens grøde.