Forandring av lengde og bredde ved bruk, vask, rensing, pressing o.a. vedlikehold. Krympingen skyldes enten de enkelte fibrenes egenskaper eller at fibrer, garn og/eller stoff er blitt strukket i produksjonsprosessene uten å bringes tilbake til naturlig lengde. Betegnelsen krymping brukes i industrien om prosesser som skal redusere krymping og da spesielt krymping som skyldes forutgående produksjonsprosesser. Se også krympefribehandling. Både for konfeksjonsindustrien og den enkelte bruker er det viktig at krympingen ikke overskrider visse grenser, som varierer både med stoffkonstruksjon og bruksformål. Det er vanlig å tillate større krymping i strikkede varer enn i vevde, fordi mange av de strikkede varene er mer elastiske. Krymping måles ved hjelp av standardiserte prøvningsmetoder. Se vedlikeholdsmerking.