Krympefribehandling, industriell etterbehandling som utføres for å hindre at tekstiler krymper i vask eller ved annen rengjøring og vedlikehold. Metodene som brukes er avhengig av fiberinnholdet i stoffene. For bomull brukes dels mekaniske prosesser som fører til en sammenstukning av materialet, dels kjemiske som svelling i alkaliske løsninger (natriumhydroksid eller flytende ammoniakk), eller impregnering med kunstharpikser og etterfølgende varmebehandling. For regenererte cellulosefibrer er kunstharpiksbehandling mest vanlig, og for ullstoffer dekatering eller damping. Også behandlinger for å redusere ullfibrenes filtningsevne må regnes som krympefribehandling (se antifiltningsbehandling). Stoff av syntetiske fibrer må varmefikseres for at det skal bli krympefritt.