Krontraner, fugleslekt i tranefamilien. Omfatter to arter, svartkrontrane, B. pavonina, i Vest-Afrika og øst til Etiopia og Kenya, og gråkrontrane, B. regulorum, fra Kenya og Uganda til Sør-Afrika. Begge er ca. 100 cm høye med en vifteformet topp av stive, gule fjær på hodet. Hvert kinn har et hvitt og/eller rødt felt, og begge arter har et stort hvitt felt på vingene.