Traner er en fuglefamilie i ordenen tranefugler. Den omfatter 15 arter mest utbredt i Nord-Amerika, Eurasia og Afrika.Traner er høye, langhalsede fugler med brede vinger og kraftig, rett nebb. De indre armsvingfjærene er forlenget og henger ned over halen. Artene ligner storker og hegrer. De flyr med utstrakt hals.Arten trane er den eneste vanlige hekkefuglen i Europa. Hele artikkelen

Ny artikkel