Konklusjon, slutning på grunnlag av en rekke premisser, overveielser osv.