Konfliktråd, organ som har til oppgave å megle i tvister som oppstår pga. at en eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en krenkelse, opprettet ved lov av 15. mars 1991 om megling i konfliktråd. Ordningen sorterer fra 1. jan. 2004 under Justis- og politidepartementet. Tjenesten er frivillig og gratis, og tilbys i alle kommuner. Enhver kan ta kontakt med sitt konfliktråd for hjelp og veiledning. Konfliktrådsmegling kan bare foretas med partenes samtykke, og bare hvis de i all hovedsak er enige om saksforholdet.

Konfliktrådet kan megle i både sivile saker (nabokonflikter, konflikter på arbeidsplass og skole, forbrukertvister og familietvister m.v.) og straffesaker. For at straffesaker skal kunne behandles i konfliktrådet, må de bli overført dit av påtalemyndigheten, og både fornærmede og siktede må samtykke (straffeprosessloven av 22. mai 1981 § 71a). Hvert råd ledes av en konfliktrådsleder. I den enkelte sak settes konfliktrådet med én megler, som avgjør om den avtale partene eventuelt kommer frem til, skal godkjennes. Meglerne, som må ha fylt 18 år, oppnevnes for 4 år av gangen. Vervet er frivillig. En avgjørelse om overføring av en straffesak til konfliktrådsmegling blir ikke ført inn i straffe- eller bøteregisteret. Konfliktrådene behandler årlig nærmere 10 000 saker.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.