Mekling er en konfliktløsningsmetode hvor en upartisk tredjeperson (en mekler) legger til rette for dialog og forhandling mellom partene. Mekleren bestemmer ikke hvordan konflikten løses, men skal hjelpe partene til å bli enige om en løsning, hvis det er grunnlag for det. Mekling kan derfor også defineres som assisterte forhandlinger. Rettssystemet har flere former for mekling, både i og utenfor domstolene, der målet er å løse en konflikt gjennom forhandlinger uten dom. Hele artikkelen

Ny artikkel