Mekling

Mekling er en konfliktløsningsmetode hvor en upartisk tredjeperson (en mekler) legger til rette for dialog og forhandling mellom partene. Mekleren bestemmer ikke hvordan konflikten løses, men skal hjelpe partene til å bli enige om en løsning. Mekling kan derfor også defineres som assisterte forhandlinger.Rettssystemet har flere former for mekling, både i og utenfor domstolene, der målet er å løse en konflikt gjennom forhandlinger uten dom.For flere typer situasjoner er det etablert meklingsinstitusjoner utenfor domstolene. Hele artikkelen

Ny artikkel