Kokatalysator, kjemisk forbindelse som brukes sammen med en katalysator for å gi bedre katalytisk virkning. Benyttes bl.a. ved enkelte teknisk viktige polymerisasjonsprosesser. En kokatalysator inngår ofte som helt nødvendig komponent i bestemte katalysatorsystemer som består av to (eller flere) ulike komponenter. Komponentene i kombinasjon med hverandre utgjør her den egentlige katalysator. Typiske eksempler på kokatalysatorer er de aluminium-organiske forbindelser som benyttes sammen med titanklorid ved polymerisasjon av olefiner, se Ziegler-Natta-katalysatorer.