Kjempemaller, benfiskfamilie i ordenen mallefisker. Artsfattig familie (21 arter) av ferskvannsfisk som hovedsakelig er utbredt i de sørlige deler av Asia. Storvokst fisk; størst blir den tannløse og plantespisende Pangasianodon gigas med en lengde på opptil 3 m og 350 kg. To par skjeggtråder. Ryggfinnen langt framme, med en eller to pigger; har fettfinne. Viktig matfisk, flere arter er viktig som oppdrettsfisk og i akvarier. I Norge selges ofte fileter av pangasius, enkelte ganger under navnet vietnamesisk sjøtunge eller haimalle.