Kiasme er en retorisk uttrykksmåte som består i at tilsvarende setningsledd står i omvendt rekkefølge i to setninger som følger på hverandre, som i dette eksempelet fra Bibelen: «Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste skal bli de første.» (Sitatet er fra Matteusevangeliet, kapittel 19, vers 30.)