Kiasme er en retorisk uttrykksmåte som består i at tilsvarende setningsledd står i omvendt rekkefølge i to setninger som følger på hverandre. Eksempel: «Kari er dyktig, men dyktigere er Else».