Kasuistisk lov, lov som ikke inneholder generelle rettsregler, men i stedet gir løsninger på typetilfeller som er beskrevet konkret. Slike lover har vært vanlige i flere perioder opp gjennom rettshistorien. For eksempel var Hammurabis lov fra Babylonia på 1700-tallet f.Kr. utpreget kasuistisk. Det samme gjelder lovene fra norsk middelalder. Et eksempel fra nyere tid er den prøyssiske Allgemeines Landrecht fra 1792.