Kardesk, et kanonprosjektil som bestod av en sylinder fylt med blykuler og var beregnet på levende mål. Brukt til nærforsvar, især overfor kavaleri. Se granatkardesk.