Kaldkatoderør, elektriske utladningsrør der ladningsbærerne dannes ved ionisasjon av gassen i området mellom elektrodene, i motsetning til rør med glødekatode, som gir termisk elektronemisjon. Se gassutladning.